CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Ngành nghề kinh doanh

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CONINCO-CE
 
 • Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Kiếm định chất lượng công trình xây dựng;
 • Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực; chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công trình, công nghệ cơ khí đồi với công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thiết kế cơ khí công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế công trình cầu, đường bộ;
 • Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế công trình thủy lợi;
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất công trình;
 • Nhận thầu thi công các công trình xây dựng và xử lý chất thải quy mô vừa và nhỏ;
 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc tác động của môi trường tới chất lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng đô thị, nông thôn;
 • Kiểm định đánh giá tác động môi trường; xây dựng các chương trình thuộc lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm;
 • Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công các công trình xây dựng (bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, nội ngoại thất) và công trình xử lý chất thải nguy hại môi trường;
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: xây lắp, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn (không bao gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng);
 • Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế lỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, quyết toán các công trình xây dựng và các công trình xử lý chất thải nguy hại môi trường; Lập tổng dự toán xây dựng các công trình: bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, nội ngoại thất và môi trường (hoạt động theo chứng chỉ hành nghề);
 • Giám sát lắp đặt thiết bị điện, hệ thống điện;
 • Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình;
 • Thiết kế cấp thoát nước;
 • Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió cấp nhiệt công trình xây dựng;
 • Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính), lập dự án đầu tư;
 • Khảo sát trắc địa công trình, địa chất công trình;
 • Thiết kế quy hoạch tổng thể, chi tiết khu đô thị và khu nông thôn;
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ xây dựng.
Link tra cứu năng lực hoạt động Xây dựng: https://nangluchdxd.gov.vn/Tochuc/chitiet/161698