CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Bằng khen của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam - VECAS

Ngày 07/04/2023 Hiệp hội tư vấn VECAS tặng Bằng khen cho CONINCO-C&E vì đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển Hiệp hội từ 2013 đến nay