CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

CONINCO-C&E được tặng bằng khen về đơn vị nộp thuế

Ngày 24/7/2014, Chi cục Thuế Quận Đống Đa - TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế (NNT) trao tặng bằng khen cho CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG  đã có thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2013.