CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

CONINCO-C&E cử đoàn cán bộ đi tham quan, giao lưu học hỏi tại Hàn Quốc hè 2015

Để khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn kết tập thể, Công ty CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường đã tiến hành tổ chức cử đoàn cán bộ đi tham quan du lịch, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc hè 2015.