CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Cơ sở chính của Học viện hành chính Quốc gia

Tên dự án: Xây dựng, thay thế và bổ sung Cơ sở chính của Học viện hành chính Quốc gia.
Địa điểm XD: 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Chủ đầu tư: Học viện hành chính Quốc gia.
Quy mô DA: Dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp I, được thiết kế đồng bộ, thống nhất với 23 tầng nổi, 1 tầng tum thang, 02 tầng hầm, chiều cao tính từ cốt sân là 96,15m trên diện tích xây dựng gần 2900m2, diện tích sàn khoảng 36.000m2 chưa bao gồm diện tích tầng hầm
Nội dung hợp đồng tư vấn: Thẩm tra dự toán và Giám sát thi công.

DỰ ÁN KHÁC

Nhà ở thấp tầng lô NV-03
Chi tiết
Trụ sở Tỉnh ủy và các Ban Đảng Yên Bái
Chi tiết
Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.
Chi tiết