CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm.

1. Tên dự án: Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm.
2. Địa điểm: Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9.
4. Phạm vi công việc của CONINCO - C&E: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.
5. Quy mô dự án: 
- Cấp công trình: Cấp I
- Diện tích xây dựng :
+ Số tầng: 31 tầng + 02 tầng hầm
+ Chiều cao công trình (tính từ cos +0.00 đến đỉnh mái): 106,40m
+ Diện tích xây dựng tầng 1(tầng trệt): 2.477,0m2
+ Tổng diện tích sàn (Không bao gồm tầng hầm) mỗi tòa: 67.394m2
+ Phần ngầm: 02 tầng hầm sử dụng chung cho Tòa N04 và Tòa N05, tổng diện tích sàn: 30.690 m2
- Tổng mức đầu tư khoảng 1600 tỷ đồng bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách
- Chức năng công trình: Nhà ở xã hội và Nhà ở thương mại.