CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Nhà kho Lixil Việt Nam tại Bình Dương

1. Tên dự án:  Xây dựng nhà kho Lixil Việt Nam tại Bình Dương
2. Địa điểm: 287/3 Khu phố 2 – Phường An Phú – Thị xã Thuận An – Tỉnh Bình Dương
3. Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Bình Dương.
4. Công việc của CONINCO - C&E: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
5. Tư vấn thiết kế:  Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Kiến Xanh
6. Quy mô dự án: 
+ Công trình 1 : Nhà kho
- Loại công trình: Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: Cấp III.
- Tổng diện tích xây dựng:  Nhà kho chính: 64,0x150,0m = 9600 m2
- Số tầng: 01 tầng.
+ Công trình 2: Nhà kho đóng gói
- Loại công trình: Công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: Cấp III.
- Diện tích xây dựng: 485,25m2
- Số tầng: 01 tầng.
+ Công trình 3: Phòng bơm
- Loại công trình: Công trình dân dụng.
- Cấp công trình: Cấp IV.
- Diện tích xây dựng: 37.76m2
- Số tầng: 01 tầng.