CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Trụ sở mới Bộ Ngoại giao mới


1. Tên dự án: Tư vấn giám sát xây dựng Trụ sở mới Bộ Ngoại giao
2. Địa điểm: Số 01 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ ngoại giao
4. Công việc của CONINCO-C&E: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
5. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Tổng diện tích 8 ha trong đó diện tích xây dựng 7,1 ha, gồm 1 khối đế 3 tầng và 2 khối nhà 13 tầng ở hai bên, 1 toà nhà 14 tầng nằm giữa
- Tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng