CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Vệ tinh VNRED Sat-1


 
1. Tên dự án: Vệ tinh VNRED Sat-1
2. Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - H.Thạch Thất - TP.HN
3. Công việc của CONINCO-CE: Tư vấn giám sát
4. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Dự án VNREDSat-1 có tổng mức đầu tư 55,8 triệu euro bằng nguồn vay ODA ưu đãi của Chính phủ Pháp và 64.820 triệu đồng từ nguồn vốn đối ứng của Việt Nam.
- Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 2ha