CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Xí nghiệp may - DA Nhà máy may xuất khẩu


 
1. Tên dự án: Xí nghiệp may - DA Nhà máy may xuất khẩu.
2. Địa điểm: Xã Hiển Khánh - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định.
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nam Âu.
4. Công việc của CONINCO - C&E: Giám sát thi công xây dựng công trình.
5. Miêu tả tóm tắt dự án: 
- Là công trình công nghiệp.
- Cấp công trình: Cấp III
- Tổng diện tích: 49424,78m2. Trong đó: 1 nhà trưng bày sản phẩm, 3 nhà xưởng, 1 nhà điều hành, nhà ăn và nhà nghỉ cho công nhân (2 công trình), nhà nghỉ cho chuyên gia và công nhân (3 công trình), 2 nhà kho, 4 lò hơi, lán chứa chất thải, nhà xe.
- Tổng mức đầu tư: 45 tỷ đồng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.