CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Cải tạo, mở rộng Nhà làm việc Công an TP Phủ Lý - Hà Nam


1. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Nhà làm việc Công an TP.Phủ Lý 
2. Địa điểm: X.Chung Liêm - TP.Phủ Lý - T.Hà Nam
3. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Hà Nam
4. Công việc của CONINCO-C&E: Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình
5. Miêu tả tóm tắt dự án: 
Phần kiểm định một nhà làm việc với:
- Diện tích: 600m2
- Hiện trạng: 04 tầng, cải tạo nâng thêm 01 tầng