CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Trụ sở Vietcombank Bắc Ninh


 
1. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc của Vietcombank Bắc Ninh
2. Địa điểm: Ngã 6, P.Đại Phúc - TP.Bắc Ninh - T.Bắc Ninh
3. Chủ đầu tư: Ngân hàng Vietcombank Bắc Ninh
4. Công việc của CONINCO-C&E: Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
5. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Dự án có tổng diện tích đất sử dụng lêm đến 4.000 m2, trong đó diện tích xây dựng là 817 m2
- Công trình là tòa nhà với số tầng là 10 tầng (có 01 tầng bán hầm)
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 7.968 m2
- Cấp công trình thuộc nhóm công trình cấp II, là công trình dân dụn
- Công trình có tổng mức đầu tư là 75.868.804.654 đồng