CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Trường trung cấp An ninh Nhân dân I


 
1. Tên dự án: Trường trung cấp An ninh Nhân dân I
2. Địa điểm: Xã Tiên Dược – Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội
3. Chủ đầu tư: Trường trung cấp An ninh Nhân dân I
4. Công việc của CONINCO - C&E: Tư vấn Kiểm định hiện trạng chất lượng công trình - Nâng cấp, cải tạo nhà Giảng đường Thư viện
5. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Nâng cấp cải tạo nhà giảng đường thư viện từ 03 tầng lên 04 tầng với diện tích xây dựng 1600m2
- Ước tổng giá trị/ tổng mức đầu tư (hạng mục, toàn bộ):  11.392.389.000 đồng