CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Trụ sở Vietcombank Hưng Yên


 
1. Tên công trình: Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh Ngân hàng Vietcombank
2. Địa điểm: Phố Nối - Hưng Yên
3. Chủ đầu tư: Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
4. Công việc của CONINCO-C&E: Tư vấn lựa chọn nhà thầu
5. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Trụ sở của Vietcombank Hưng Yên được xây dựng cao 10 tầng với tổng diện tích sàn gần 6.800m2 trên khu đất rộng trên 20.800m2
- Tổng số vốn đầu tư xây dựng công trình khoảng 92 tỷ đồng