CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

05 Tòa nhà cao tầng CT1, CT2, HH1, HH2, HH3; Khu nhà ở thấp tầng; Hạ tầng khu nhà ở thấp tầng thuộc Dự án: Tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng

1. Tên công trình: 05 Tòa nhà cao tầng CT1, CT2, HH1, HH2, HH3; Khu nhà ở thấp tầng; Hạ tầng khu nhà ở thấp tầng thuộc Dự án: Tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng. 
2. Cấp công trình: Cấp I
3. Quy mô: Tòa CT1, CT2: 03 tầng hầm, 26 tầng nổi + 01 tầng tum; Tổng diện tích sàn nổi: 63.115 m2; Tổng diện tích sàn tầng hầm: 14.646 m2. Diện tích lô đất: 8.539 m2
03 tòa HH1, HH2, HH3: 03 tầng hầm, 26 tầng nổi + 01 tầng tum; Tổng diện tích sàn nổi: 101.794 m2; Tổng diện tích sàn tầng hầm: 22.161 m2. Diện tích lô đất: 11.755 m2
4. Địa điểm: Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
5. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bất động sản VIMEDIMEX
6. Hợp đồng: Thẩm tra thiết kế cơ sở