CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

K2 Cầu Diễn

1. Tên dự án: Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang
3. Địa điểm xây dựng:
- Số 119 Đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.