CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Định hướng phát triển

Mục tiêu hoạt động của CONINCO-CE là liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ để ngày càng thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Vì vậy CONINCO-CE luôn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các dịch vụ, thông qua việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 trong sản phẩm và dịch vụ của mình.

CONINCO-CE cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.