CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Lịch sử hình thành

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là Trung tâm nghiên cứu cơ giới hoá và công nghệ xây dựng thuộc Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - Bộ Xây dựng theo Quyết định số 2624/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 31/10/1994.

Năm 2001 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 100/QĐ-BXD ngày 30/5/2001 đổi tên Trung tâm nghiên cứu cơ giới hoá và công nghệ xây dựng thành Trung tâm nghiên cứu công nghệ xây dựng và kiểm định môi trường thuộc Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (nay là Công ty cổ phấn tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO).

Từ năm 2005, trước những thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước, Trung tâm đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ: thay đổi phương thức kinh doanh, thắt chặt kỷ luật lao động, tăng cường bổ sung các cán bộ chủ trì và lãnh đạo có năng lực, không ngừng mở rộng phát triển thị trường đồng thời toàn thể cán bộ Trung tâm đoàn kết với mục tiêu phương châm uy tín, chất lượng, hiệu quả trong công việc.
Kết quả đạt được thể hiện qua những con số về Doanh thu, Sản lượng, thu nhập bình quân của cán bộ,… đều tăng rõ rệt, góp phần vào sự tăng trưởng lớn mạnh của Công ty CONINCO và đã là một trong những đơn vị mạnh của Công ty.

Năm 2008, trước sự lớn mạnh của Trung tâm và thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp của Nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng - CONINCO đã có Nghị quyết số ... ngày ... cho phép cổ phần hoá Trung tâm thành Công ty cổ phần CONINCO công nghệ xây dựng và môi trường (CONINCE-CE). Công ty CONINCO-CE được nhượng quyền sử dụng thương hiệu và sử dụng toàn bộ hệ thống quản lý ISO 9001: 2000 của công ty CONINCO.

Với sự tự tin vào năng lực, lòng quyết tâm của đội ngũ cán bộ có kiến thức khoa học kỹ thuật cao, cộng với phương tiện làm việc hiện đại sẽ giúp cho CONINCO-CE tạo ra các sản phẩm dịch vụ tư vấn có chất lượng cao cho mọi khách hàng trong và ngoài nước với phương châm nhất quán là “Chất lượng - Hiệu quả và Chắc chắn cho tương lai”.