CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Năng lực nhân sự

BẢNG TỔNG HỢP
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ CONINCO-C&E
STT CÁN BỘ CHUYÊN MÔN
THEO LĨNH VỰC TƯ VẤN
TỔNG SỐ   CÁN BỘ THEO THÂM NIÊN ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
< 10 năm ≥ 10 năm ≥ 15 năm GIÁM SÁT THIẾT KẾ ĐỊNH GIÁ
1 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 32 12 11 9 21 8 3
2 Kiến trúc, đô thị 7 2 3 2 4 5 1
3 Cấp thoát nước, môi trường 10 3 3 4 3 1 -
4 Giao thông, cầu hầm 6 3 2 1 4 1 -
5 Thuỷ lợi - Thuỷ điện 8 3 1 4 3 - -
6 Cơ - Điện 7 2 4 1 4 2 -
7 Địa chất, trắc địa, thí nghiệm, vật liệu 5 2 2 1 1 - -
8 Kinh tế xây dựng, định giá 6 3 2 1 - - 3
9 Kinh tế tài chính - Hành chính 8 5 - 3 - - -
  Tổng cộng 89 35 28 25 40 17 7

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư số 22/2009/TT-BXD, năng lực nhân sự CONINCO-C&E đủ điều kiện là Tổ chức tư vấn hạng I trong các lĩnh vực sau:

* Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

* Tư vấn thẩm tra thiết kế;

* Tư vấn lựa chọn nhà thầu;

* Tư vấn kiểm định chất lượng và chứng nhận an toàn chịu lực công trình;

* Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án; quản lý dự án đầu tư xây dựng;

* Tư vấn đánh giá tác động môi trường;

* Kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực.