CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Đoàn cán bộ lãnh đạo các Công ty trong hệ thống nhượng quyền thương mại CONINCO đã tới tham quan và làm việc tại Hàn Quốc

Tham gia đoàn công tác có ông Trần Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CONINCO-CE, ông Cao Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc CONINCO-MI, Ông Nguyễn Tiến Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CONINCO-PMI, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CONINCO-Thăng Long, ông Trần Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CONINCO-3C, ông Ngô Hoàng Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CONINCO-HOUSING
.

Trong chuyến đi này, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Công ty TNHH SPACE V1 và Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc vừa và nhỏ.

Tại các nơi đoàn đến thăm, đoàn đều nhận được sự đón tiếp và giới thiệu nhiệt tình của các bạn Hàn Quốc