CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Nhà máy xi măng Sông Thao


1. Tên dự án: Nhà máy xi măng Sông Thao
2. Địa điểm: HuyệnThanh Ba - Tỉnh Phú Thọ
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Sông Thao
4. Công việc của CONINCO-C&E: Thẩm tra thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu 1 số gói và giám sát thi công xây dựng công trình
5. Miêu tả tóm tắt dự án:
- Nhà máy xi măng Sông Thao có công suất vào khoảng 1.200.000 tấn clinker/năm. Đây là dự án thí điểm của Nhà nước thực hiện nội địa hóa cơ khí, với tổng khối lượng thiết bị chế tạo trong nước lên đến 6.700 tấn, chiếm 60% tổng khối lượng toàn dự án. Dự án là Nhà máy đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam, do người Việt Nam thực hiện từ khâu thiết kế, chế tạo đến cung ứng thiết bị, tổ hợp xây lắp và vận hành sản xuất
- Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 3.500 tỷ đồng