CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Trụ sở làm việc chi cục thuế quận Ba Đình


 
1. Tên dự án: ĐTXD trụ sở làm việc chi cục thuế quận Ba Đình
2. Địa điểm xây dựng: Số 9 phố Nguyên Hồng, TP.Hà Nội
3. Chủ đầu tư: Cục Thuế thành phố Hà Nội
4. Công việc của CONINCO-C&E: Giám sát thi công xây dựng
5. Miêu tả tóm tắt dự án: