CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Trung tâm thương mại Hanoi Plaza

1. Tên dự án: Trung tâm thương mại Hanoi Plaza
2. Địa điểm: Trần Duy Hưng - Hà Nội 
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ
4. Công việc của CONINCO-C&E: 
Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu và giám sát thi công phần nội thất
5. Miêu tả tóm tắt dự án:
T
rung tâm thương mại, siêu thị và nhà hàng Âu và Á, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe... Từ tầng 1 đến tầng 4 của khách sạn, với diện tích 23.876m2

DỰ ÁN KHÁC

Nhà ở thấp tầng lô NV-03
Chi tiết
Trụ sở Tỉnh ủy và các Ban Đảng Yên Bái
Chi tiết
Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.
Chi tiết