CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH

Nâng cấp và cải tạo cơ sở làm việc Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản


 

1. Tên dự án: Cơ sở làm việc Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản
2. Địa điểm: Số 10 Nguyễn Công Hoan - Q.Ba Đình - TP.Hà Nội
3. Chủ đầu tư: Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản
4. Công việc của CONINCO-C&E: Kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng công trình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
5. Miêu tả tóm tắt dự án:
Quy mô:
- Tổng diện xây dựng:
- Thời gian thực hiện: Năm 2011